"MENJAR SA, TAMBÉ POT SER DIVERTIT"

CURS 2017-2018

"El menjador escolar,
un moment d'oci educatiu"