RESUM D'ACTIVITATS
SEGON TRIMESTRE CURS 2017/2018
"El menjador escolar,
un moment d'oci educatiu"