RESUM D'ACTIVITATS
PRIMER TRIMESTRE CURS 2017/2018

1/17
"El menjador escolar,
un moment d'oci educatiu"